Planária (Platyhelminthes: Tricladida) kutatások

Platyhelminthes turbellaria planaria

Dugesia tigrina. Dolgozatunkban az Észak-Dunántúlon végzett faunisztikai vizsgálataink eredményeit mutatjuk be, melyet kiegészítettünk a kevés elérhető irodalmi adattal. A vizsgált vizek jelentős részében sikerült kimutatni az örvényférgek előfordulását, 43 víztér 49 mintavételi helyéről kerültek platyhelminthes turbellaria dugesia példányaik, egyes helyeken nagy számban.

Platyhelminthes turbellaria dugesia,

Legtöbb helyről a Dendrocoelum lacteum, ill. A Dugesia gonocephala fajnál a rendellenes többszeműség jelensége is megfigyelhető volt, ahol a normális 2 szem helyett 3 szem fordult elő.

In this paper the results of faunistical platyhelminthes turbellaria planaria carried out in the North Transdanubian region were presented, supplemented platyhelminthes platyhelminthes turbellaria planaria dugesia the low sum of references. The occurrences of Turbellarians were proofed in most of sampled waters. Individuals were found in 49 sampling sites of 43 waters, at some localities in extremely high numbers.

Platyhelminthes turbellaria

Dugesia gonocephala specimens with abnormal number of eyes 3 instead platyhelminthes turbellaria planaria the normal 2 were found. Az édesvízi planáriák Paludicola széles körűen elterjedtek, számos víztér gerinctelen makrofaunájának helyenként tömegesen előforduló, jellegzetes tagjai, ennek ellenére magyarországi képviselőiről, elterjedésükről kevés ismerettel rendelkezünk.

  1. Trichocephalosis járványtani jellemző
  2. Planária (Platyhelminthes: Tricladida) kutatások
  3. Planaria – Wikipédia

Jellemzően néhány átfogó, a komplett makro- illetve meiozoobentosz fauna felmérésérének eredményeit bemutató közleményben található szórványos feljegyzés, vagy utalás e platyhelminthes turbellaria planaria pl.

Ezekben többnyire fajok nincsenek megadva, csak magasabb taxonómiai szintű adat Planaria, Tricladida, Turbellaria, vagy Platyhelminthes szerepel. A Kárpátmedence állatvilága fórum Fajszintű faunisztikai adatok néhány kisebb területre korlátozva, csupán egy-két kutató vagy intézet tudományos tevékenysége nyomán állnak rendelkezésre.

platyhelminthes turbellaria planaria

Jelen dolgozatunk célja az örvényféreg-fauna ismeretének bővítése az északdunántúli területről származó saját gyűjtésű, illetve az irodalomban fellelhető faunisztikai adatok közlésével. Anyag és módszer Munkánk során az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség működési területén található felszíni vizek ökológiai állapotának monitorozása során végzett makrogerinctelen vizsgálatok alkalmával és között előkerült örvényférgek adatait dolgoztuk fel, és egészítettük ki a rendelkezésre álló irodalmi adatokkal 1.

Az örvényférgek a vizek csendesebb szakaszain általában kövek, levelek, ágak alsó oldalán tartózkodnak, így ezek átvizsgálására volt szükség.

Navigációs menü

A MÖDLINGER munkájában közölt módszert követve a lágy test sérülékenysége miatt a fellelt állatok aljzatról való eltávolítása nagy platyhelminthes turbellaria dugesia, egy laposra nyomkodott nedves festőecsettel történt, majd egy kevés vízzel borított óraüvegre kerültek. A többi gerinctelentől eltérően az örvényférgek külső határozóbélyegei élő állapotban tanulmányozhatók legkönnyebben.

S Tájékoztató az eljárás eredményéről 91 Acta Biol. A jelen dolgozat célja e hiányterület pótlása, a hármasbelűek hazai bibliográfiájának összeállítása és kutatástörténeti feldolgozása. Az irodalomkutatás eredményeként kirajzolódott a planáriakutatásunk től kezdődő éves múltja. Négy korszakra osztható: 1. Az ismeretek többsége faunisztikai és ökológiai jellegű, anatómiai, szövettani és egyéb vizsgálatok kisebb számban készültek.

FÜLEP platyhelminthes turbellaria dugesia alkalmazva a 3 vizsgálatuk minden esetben a helyszínen történt az egyedek átvilágításával.

A határozóbélyegek a szemek száma, távolsága és elhelyezkedése, fejforma, szín, mintázat a lámpával alulról átvilágított állatokon kézi nagyítóval megfigyelhetőek. Jelen munka keretei között ivarszervek vizsgálata nem történt, az azonosítás szempontjából problémás fajokat az eredményeknél jelezzük. Eredmények és értékelésük A vizsgált vizek jelentős részében sikerült kimutatni az örvényférgek előfordulását.

Planária (Platyhelminthes: Tricladida) kutatások

Tartalomjegyzék Összesen 43 víztér 49 mintavételi helyéről kerültek elő példányaik, egyes helyeken a vizsgálat időpontjában szemmel láthatóan nagy számban, pl.

Az Észak-Dunántúlon kimutatott örvényférgek előfordulási helyét az 1. Müller, és P.

Schmidt, és D. Schmidt, fajpárokat, így összesen 7 taxon került elő.

Planaria – Wikipédia - Platyhelminthes turbellaria dugesia

A vizsgált területen több helyen előfordult az amerikai eredetű Dugesia tigrina Girard, jövevényfaj, amely valószínűleg díszhalkereskedelem útján került Európába. Navigációs menü Legtöbb helyről a Dendrocoelum lacteum O.

platyhelminthes turbellaria planaria fereghajto szerek embernek

Ennek oka feltételezhetően az, hogy a vizsgált terület nem bővelkedik hegyvidékekben, és a környezetvédelmi monitorozás során galambbetegségek és paraziták tiszta, hegyi patakok vizsgálata kevésbé preferált.

Hasonló okok miatt a Phagocata vitta Dugès, sem fordult elő, amely elsősorban barlangok, talajvizek lakója. Karakteristik Érdekességként előkerült egy Dugesia gonocephala példány, amely a normális 2 szem helyett 3 szemmel rendelkezett.

vakbél rosszindulatu daganata tünetei

Az Észak-Dunántúlról ismert örvényféregfajok jegyzéke és lelőhelyeik A fajok nevei után az irodalomból ismert adatok esetében a lelőhely megnevezése és a szakirodalmi hivatkozás szerepel. A gyűjtési adatoknál a víztér nevét, zárójelben a gyűjtőhely közigazgatási hovatartozását és a gyűjtés időpontját tüntettük fel.

Platyhelminthes turbellaria planaria.

Az Észak-Dunántúlról ismert örvényféregfajok előfordulási térképe számozás az 1. In: Móczár, L.

platyhelminthes turbellaria planaria

KISS, O. MÓRA, A.

Planaria – Wikipédia

CSER, B. In: Urania Állatvilág.

platyhelminthes turbellaria planaria

Planaria — Wikipédia This research after 7 years proved that there was platyhelminthes turbellaria planaria changes in the Garadna s Turbellaria fauna. Alsóbbrendű állatok. NAGY, B.

Acta biologica debrecina, Supplementum oecologica hungarica Lehet, hogy érdekel.