Orvosi Hetilap, 1962. december (103. évfolyam, 48-52. szám)

Enterobiosis határidők

Orvosi Hetilap, december ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitheca

Orvosi Hetilap, Nécsei Pál: A hegesedés stádiumában levő trachoma fertőzőképességéről. Bozsóky Sándor: Az intraocularis el­lenanyagtermelés klinikai vonatko­zásai. Grósz István: Szemészeti megfigyelé­sek egy új haz'd antimalarikummal.

Honig Mária: Systémás elastorhexis.

enterobiosis határidők hogyan készíthetünk rókagomba tinktúrát férgekből

Szabó György, Sándor Zsigmond és Kási Gyula: Liofileze't tisztított tu- berkulinnal és Tebeprotin Toenies- sen-nel végzett Mantoux-próbaol- tások összehasonlító vizsgálata. Tapasztó István: Egyes öregkori szemelváltozások előfordulási aránya a kecskeméti Szociális Otthon anyagá­ban. Korchmáros Imre: Blepharorrhaphia medialis. Albert Béla: Terrien-féle betegség. Szabó Zoltán: Retinitis septica művese útján gyógyult esete.

Egészségügyi gyorstesztek otthoni használatra

Medgyaszay Attila: Tüszőhormon okozta szemtensioemelkedés. Sternbérg Alice.

enterobiosis határidők

Ütmutató a gyer­mekkori kancsalság esetén. Vary István: Lassan enterobiosis határidők melanoma malignum chorioideae.

  • Belfergesseg labor
  • Most szükségem van segítségre felnőttek és gyermekek számára a medence látogatásához?
  • Bika lánc ciklus
  • Milyen férgek nőnek tavasszal

Constantin M. Pascheff — Valu László: Rácsrostok a külső szem­izmokban. Váry István és Balázs Erzsébet: Adatok a komplikált hályogok műtétéhez és enterobiosis határidők műtétek szövődményeihez.

Diagnózis kódok

Laffers Zoltán: A csamokvíz vizsgálatok jelentősége az uveitis diagnosztikában. Enterobiosis határidők István: Az ocularis rigiditásról.

enterobiosis határidők

Follmann Piroska és Strobl Gvörgy: Kli­nikai tapasztalatok applanációs tono- méterrel és elektrotonométerrel. Környey István parazitakezelési vélemények. Gottsegen György dr. Hoollán Zsuzsa dr. Gábor dr. Surányi Sándor dr. Szontágh Ferenc dr. KJinikopathológiai konferenciák anya­gából.

A gyermekek számára nyújtott ellátások típusai

Somi-Kovács Tibor: Á rtg. Keszler Pál: A Björk-féle osteoplaszti- kus enterobiosis határidők thoracoplásztifca. Szám István, Hankovszky Mária és Csákány György: Adatok az artéria pulmonalis szűkületéhez szövődő tüdő- gümőkór gyakoriságához, jellegéhez és gyógykezeléséhez.

Molnár János: Az extra enterobiosis határidők pneu­mothorax műtétének módosítása gumi- balonnal. Telegdi István: Nemzetközi gyermek­ibe ankét Balatonfüreden. Ülések jegyzőkönyve.

enterobiosis határidők

Az Extrapulmonalis ankét programja. Szórády István dr. Koltay Miktös dr. Üjsághy Pál dr. Perneczky Mária dr. Bruszt Pál dr. Berndorfer Alfréd dr. Bánóczy Jolán dr.

enterobiosis határidők

Szüle László dr. A Semmélweis teremben tartott nyil­vános ünnepi kari tanácsülésen megjelent Doleschall Frigyes dr. Simo- novits István és dr. Vilmon Gyula miniszterhelyettesek, a Magyar Tu­dományos Akadémia, a vidéki egyetemek, az Orvosegészségügyi Szakszervezet, a Honvédoirvosi Kar képviselői. Doleschall Frigyes miniszter méltatta az új enterobiosis határidők fogorvos­képzés jelentőségét, mely lehetőv teszi, hogy nem túl távoli enterobiosis határidők, kellő számú fogorvos biztosítsa betegellátást.

Törő Imre rekto a Budapesti Orvostudományi Egye tem Tanácsa nevében köszöntött a Fogorvostudományi Kart, szól az oktatás eddigi jó eredményei ről és a jelenlegi nagyszámú hall gató kiképzésének nehézségeim Dr. Babies Antal akadémikus Tudományos Akadémia nevébe: méltatta a kar — nemzetközi vi szonylatban is — számottevő tu dományos munkásságát.

Di Balog Károly dékán ünnepi be szédben beszámolt az elmúlt 10 é munkájáról: 28 könyv és tu dományos dolgozat jelent meg e alatt az idő alatt. Eddig fog orvos végezte el az egyetemet é jelenleg közel hallgatója va az öt évfolyamnak. enterobiosis határidők

Földvári Imre docens beje lentette, hogy az egészségügyi m: niszter a Kar előterjesztésére Ái kövy József emlékérmet alapítót amellyel minden évben a legk: emelkedőbb fogászati tudományc munka szerzőjét jutalmazzák.

Az ehhez csatlako; vagy szabadon választott gastroei teroCógiai tárgyú 10 enterobiosis határidők határidők előad: sok bejelentésének határideje jan. A Szekció vezetősége er: az időre enterobiosis határidők az e őadás nyomd kész kivonatának és a kivonat a: goi, francia, orosz vagy német nye vű fordításának beküldését. Var Vince dr. Szeged, I.

Az idegennyelvű fordítás: azért van szükség, hogy a szám' külföi'di résztvevőre tekintettel.

enterobiosis határidők helminth tünetek

Országos Ért kezletét".