Információ

Elnevezés

A havonta megjelenő vasárnapi misekalauz számára az Élő Kenyér nevet választottuk. Krisztus az Élő Kenyér, akivel a szentmisében találkozunk. Ő szól hozzánk a szentírásból és táplál minket tanításával. Segítséget szeretnénk nyújtani ahhoz, hogy a krisztusi tanítás és örömhír élő szóvá váljon mindazokban, akik hallgatják.
A szentmisében - az Úr szavának hallgatását követően - Krisztus válik jelenvalóvá az átváltoztatott kenyérben, az Oltáriszentségben. Ő az Élő Kenyér, a bennünket éltető kenyér.

Adatok és készítők

Az Élő Kenyér havonta jelenik meg. Méret: A/5, 64+4 oldal.


Tördelőszerkesztő: Villám Péter
Rajzolók: Basa Katalin, Magyar Krisztina
Kiadásért felelős: Horváth István Sándor atya


Családok a szentmisén

A szentmise a közösség ünnepe. Örömteli, ha a családi közösség minden tagja részt vesz a szentmisén, a plébániai közösség istentiszteletén. Különös figyelemmel fordulunk a családok felé, mert szeretnénk, hogy a család minden tagja otthon érezze magát a templomban. Az édesapák és férjek, az édesanyák és feleségek, a szülők, a nagyszülők, a gyermekek és a fiatalok egyaránt meghívást kapnak Istentől a találkozásra. Az Élő Kenyér segítséget nyújt a szentmisére való felkészüléshez és az azon való aktív részvételhez a családtagok számára.


Hivatásgondozás

Az Élő Kenyér misekalauz a hivatásgondozás ügyét is szeretné szolgálni azáltal, hogy külön is szólunk a minisztránsokhoz. A szándékunk az, hogy a minisztránsok, akik a szentmisén a legközelebb állnak az oltáron megjelenő Jézushoz, lélekben is egészen közel kerüljenek hozzá, s felkészülten és örömmel végezzék szolgálatukat.


Személyesség

Az Élő Kenyér misekalauzban megszemélyesítjük a szereplőket. Neve és személyisége lesz a miséző papnak, a minisztránsoknak, a felolvasóknak és a segédkezőknek, valamint időnként egy-egy családdal is megismerkedhetünk. Hónapról-hónapra egy kis történet biztosítja a folyamatosságot, amely valójában nem egy kitalált történet, hanem olyan valós események füzére, amely bármelyik város és falu templomában megtörténhet. Ez a történet sok tanulságot és meglepetést fog tartalmazni.


Tartalom

Az Élő Kenyér havonta jelenik meg. Sok-sok képpel színesítve tartalmazza a szentmise állandó részeit, a vasárnapok változó szövegeit, egy-egy szent rövid életrajzát, valamint rejtvényeket és feladványokat, amelyek a szövegek megértését és elmélyítését szolgálják.


Internetes játék

A játékban hetente vannak új feladatok, amelyeket a honlapon lehet megtekinteni és elolvasni. Az új kérdések vasárnap reggeltől láthatóak és szombat éjfélig küldhetők el a megfejtések. A részvétel ingyenes. A feladványokat legügyesebben és legszorgalmasabban megoldó gyerekek hetente nyerhetnek.

Élő Kenyér • Kiadja: Zalalövői Plébánia • H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
magazin@elokenyer.huwww.zalalovo.plebania.hu
Webgrafika: Ester Communications Kft.