WikiSzótár.hu - Eljuttat a megértésig!

Toportyanféreg jelentese, Előzményeid

Egy totemállat szelídebb néven való emlegetése több toportyanféreg jelentese is negfigyelhető.

Cikkek filológiai pontosság szempontjából az eredeti nyomtatott változat a hiteles! In: Kiss Gábor—Zaicz Gábor szerk. Írások Kiss Lajos Az etimológia, az egyik legösszetettebb nyelvészeti szakterület, egy-egy nyelv szavainak eredetével foglalkozó tudományág.

A törökségi nyelvek közé tartozó csuvasban például a farkast a "próféta kutyájá"-nak nevezik. E vadállatot a magyarban is többféle körülírásos, többnyire leplező szóval nevezik meg.

Az állat legszembeötlőbb külső tulajdonsága a hosszú, lompos farok.

Magyarország legnagyobb ingyenes internetes értelmező szótára

Természetes volt tehát körülírással csak mint farkas állatról beszélni róla. E jelzős szerkezetből vonódott aztán eI a ma általánosan használt állatnév, a farkas. Valaha a rettegett állatot valamilyen ártatlan állat nevén is lehetett emlegetni. Ennek a szokásnak a maradványa lehet, hogy a régi nyelvben s némely tájszólásban ma is a féreg szónak 'kártékony vadállat, különösen farkas' jelentése is van; vö.

Szavak ABC-rendben

A farkas szónak egykorú szinonimája az ordas ordas, hordás, ordas farkas, ordacs, ordos. A nyelvjárási hordas, ordos, hordás 'csíkos, barnacsíkos' jelentésű. Az ordas szó eredetileg jelző, alakilag éppolyan képzett származékszó, mint a farkas. Az ordas állat tulajdonképpen 'csíkozott, tarkás színű' állat.

Szintén körülírásos elnevezés, az toportyanféreg jelentese jelentése is elsődlegesen: 'feketével, toportyanféreg jelentese tarkított' állat. Kemény féregölő gyógyszer a kiéhezett farkas - akár a kóbor eb - csikasz, azaz: 'sovány, beesett horpaszú'.

Állatok a fővárosi utakon

Murádin László megállapítása szerint a féreg szónak 'farkas' jelentése teszi érthetővé az "ordít, mint a fába szorult toportyanféreg jelentese szólás kialakulását, hiszen fába szorult közönséges toportyanféreg jelentese még serrki sem hallott ordítani. A 'farkas' jelentésű féregről, a csapdába esett farkasról azonban már el lehet képzelni. A szólásban szereplő fa ugyanis nem jelenthet mást, mint valami farkasfogó készséget, tőrt, csapdát.

Ősi Beavatások: Mahat, Tahat, Merkaba