AGC Automotive Czech a.s. | Ceauto

Giardia infectie zwangerschap. Register. wekenecho , - PDF Free Download

Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Inhoud van In deze bijsluiter 1. Wat is Flagyl en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? Borágó féreg kezelés gebruikt u dit middel? Mogelijke bijwerkingen 5. Hoe bewaart u dit middel? Inhoud van de verpakking en overige informatie 1.

Flagyl is een geneesmiddel dat bacteriën en ééncellige diertjes protozoën bestrijdt. Het giardia giardia infectie zwangerschap zwangerschap metronidazol als werkzame stof. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. Dit wordt beoordeeld door uw arts.

bél paraziták kerekes férgek

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt. U mag geen alcoholhoudende dranken gebruiken tijdens en tot 48 uur na de behandeling met dit middel. U gebruikt dit middel langer dan 10 dagen.

Er kunnen veranderingen in uw erfelijk materiaal DNA optreden.

Paraziták béltisztítása Dzsingisz-kán módszer áttekintése

Uw lever werkt niet goed. De werkzame stof, metronidazol, kan zich ophopen in uw lichaam. Daardoor kunnen deze voorbehoedsmiddelen minder betrouwbaar zijn. U bent allergisch voor andere, vergelijkbare geneesmiddelen ketoconazol, miconazol, sulconazol.

Mit lehet megvásárolni egy gyógyszertárban férgektől. mennyibe kerül?

U kunt dan ook allergisch zijn voor dit middel. Het kan zijn dat u last heeft van een andere infectie gonorroe. Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het giardia infectie zwangerschap is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Gebruikt u naast Flagyl nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken?

Herbal Remedies : How to Treat Pinworms with Herbal Remedies infectie giardia simptome

Vertel dat dan uw arts of apotheker. U kunt last krijgen van psychotische reacties. Een psychose is een ernstige geestesziekte. Fenobarbital kan de werkzaamheid van Flagyl verminderen. Fenytoïne kan de werkzaamheid van Flagyl verminderen.

De bijwerkingen van Flagyl kunnen toenemen.

Ursofalk giardiasissal

Flagyl kan de werking van deze middelen versterken. Flagyl kan het gehalte van lithium in het bloed verhogen, waardoor de nieren vergiftigd kunnen worden. Flagyl kan het gehalte van deze stof in het bloed verhogen.

Flagyl kan het gehalte van 5-fluorouracil in het bloed verhogen, waardoor 5-fluorouracil extra schadelijk nemathelminthes biologi kelas x zijn. Giardia infectie zwangerschap is een grotere kans dat u last krijgt van ernstige bijwerkingen door busulfan.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol? U mag tijdens de behandeling en tot 48 uur na de behandeling giardia infectie zwangerschap dit middel geen alcoholhoudende dranken gebruiken. Zwangerschap giardia infectie zwangerschap borstvoeding Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Zwangerschap Als uw arts het noodzakelijk vindt, kunt u dit middel gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding Dit middel komt in de moedermelk terecht. U mag dit middel één keer gebruiken als u borstvoeding geeft. Als u dit middel voor langere tijd moet gebruiken, overleg dan eerst met giardia infectie zwangerschap arts of u moet stoppen met het geven van borstvoeding. Rijvaardigheid en het gebruik giardia infectie zwangerschap machines Dit middel kan bijwerkingen zoals wazig zien en duizeligheid veroorzaken. Bestuur geen voertuig of bedien geen machines als u hier last van heeft.

Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. De suspensie bevat methylhydroxybenzoaat en propylhydroxybenzoaat.

giardia infectie zwangerschap

Deze hulpstoffen kunnen allergische reacties veroorzaken wellicht vertraagd. Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? U krijgt Flagyl voorgeschreven als vloeistof suspensie of als soort zetpil ovule. Schud de suspensie voor gebruik. Neem de suspensie via de mond oraal in.

De ovule dient vaginaal te worden ingebracht.

  • Belfergesseg emberben
  • Hogyan lehet kezelni a gyermekeket férgektől gyermekekig
  • Gyurusféreg fogalma - Vékonybél helminták

De aanbevolen dosering is: Bij giardiasis Gedurende 3 dagen: - Kinderen jaar: - Kinderen jaar: - Kinderen jaar: - Volwassenen en kinderen giardia infectie zwangerschap 10 jaar: - 1 keer per dag 12,5 ml suspensie 1 giardia infectie zwangerschap per dag 15 ml tot 20 ml suspensie 1 keer per dag 25 ml suspensie 1 keer per dag 50 ml suspensie Bij volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar kunnen ook de volgende doseringen worden gebruikt: 3 keer per dag 10 ml suspensie gedurende 5 dagen, of 2 keer per dag 12,5 ml suspensie gedurende 7 tot 10 dagen.

Bij amoebiasis Gedurende 5 tot 10 dagen: - Kinderen jaar: - Giardia infectie zwangerschap jaar: - Kinderen jaar: - Volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar: - 3 keer per dag 2,5 ml tot 5 ml suspensie 4 keer per dag 2,5 ml tot 5 ml suspensie giardia infectie zwangerschap keer per dag 5 ml tot 10 ml suspensie 3 keer per dag 10 ml tot 20 ml suspensie U mag niet meer dan 60 ml suspensie per dag gebruiken.

De aanbevolen dosering is: - 1 keer per dag 15 mg metronidazol per kg lichaamsgewicht, of - 2 keer per dag 7,5 mg metronidazol per kg lichaamsgewicht. De aanbevolen dosering is: - 1 keer per dag giardia infectie zwangerschap tot 30 mg metronidazol per kg lichaamsgewicht, of - 3 keer per dag 7,5 mg metronidazol per kg lichaamsgewicht. De aanbevolen dosering is: 2 tot 3 keer per dag 15 tot 30 mg metronidazol per kg lichaamsgewicht gedurende 7 dagen, of 1 keer 40 mg metronidazol per kg lichaamsgewicht eenmalige dosis.

Als u vrouw bent, kunt u ook Flagyl ovula gebruiken. Bij Gardnerella vaginalis Zowel u als giardia infectie zwangerschap partner moet behandeld worden: - Jongvolwassenen: - 2 keer per dag 10 ml suspensie gedurende dagen, of - 1 keer 50 ml suspensie eenmalige dosis. De aanbevolen dosering is: - 1 keer 20 tot 30 mg metronidazol per kg lichaamsgewicht 2 tot 3 uur voor de ingreep.

Bij pasgeborenen kan de arts besluiten de dosis te verlagen tot 1 keer 10 mg metronidazol per kg lichaamsgewicht 2 tot 3 uur voor de ingreep. Eventueel na de operatie één dag 3 keer 12,5 ml suspensie.

Zwangerschap: trimesters en alarmsymptomen

Als uw lever niet goed werkt Als uw lever niet goed werkt zal uw arts de dosis verlagen. Als u merkt dat dit middel te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt? Als u te veel dit middel heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

giardia infectie zwangerschap Helmadol tabletták férgek számára

Gebruik van teveel metronidazol kan leiden tot onder giardia infectie zwangerschap misselijkheid, giardia infectie zwangerschap en coördinatieproblemen, zoals dronkemansgang. Na gebruik van teveel metronidazol worden vooral de symptomen behandeld. Er is geen specifiek tegengif voor overdosering. Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u een keer een dosis van dit middel vergeet, neem deze dan alsnog, behalve wanneer het bijna tijd is voor de volgende dosis.

Pinworms Natural Treatments - Home Remedies To Get Rid Of Pin worms parazita fergek kezelese

Volg dan gewoon het oude schema. Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Mogelijke bijwerkingen Zoals giardia infectie zwangerschap geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Zelden komen voor bij minder dan 1 op de 1. Zeer zelden komen voor bij minder dan 1 op de Deze afwijking verdwijnt weer als u stopt met giardia infectie zwangerschap gebruik van dit middel.

Deze bijwerkingen kunnen herstellen na het staken van de behandeling. Beschadiging van de lever, die gepaard kan gaan met geelzucht gele verkleuring van de huid of ogen. Ernstige, plotselinge allergische reactie met hoge koorts, blaren op de huid en vervelling van de huid toxische epidermale necrolyse. Leverfalen, waarbij levertransplantatie noodzakelijk was.

Dit is gemeld bij patiënten die behandeld werden met metronidazol samen met een ander antibioticum. Waarnemingen van dingen die er niet zijn hallucinatiesverwardheid, zwaarmoedige stemming.